آمفی تئاتر 500 نفری دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

Fusce pellentesque commodo


کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 آدرس: کرمانشاه .دانشگاه آزاد اسلامی واحد باغ نی

 توضیحات فنی :

  • اسکلت فلزی
  • دارای اتاق گریم و پروژکشن
  • دارای لابی قبل از ورود به سالن
  • کف سالن موکت مخصوص آمفی تئاتری
  • کلیه سطوح دیوار و سقف از جنسMDF
  • سیستم سقف سازه از نوع فضایی میباشد
  • نمای بیرونی سقف سالن ساتل حجم دار میباشد
  • نمای بیرونی ضلع غربی سالن از نوع شیشه فریم لس 
  • از سیستم ایرواشر برای تهویه و سرمایش و گرمایش سالن استفاده شده است