چشم اندازهای عمرانی

موفقیت  تنها در صورت همسو بودن با خواست خداوند امکان پذیر است مع الوصف چشم انداز دپارتمان عمرانی شرکت تا سال 2030 از قرار زیر است :

-         فعالیت شرکت در زمینه های ابنیه، معماری، محوطه سازی بیش از پیش خواهد شد.

-         از سال 1396فعالیت دپارتمان عمرانی شرکت در حوزه نفت و گاز پتروشیمی کلید خواهد خورد

-         از لحاظ جغرافیایی حوزه ی فعالیت ها در کشور به شش منطقه تقسیم شده است که هر دو سال یک منطقه پوشش داده میشود و در خصوص روند فعالیت درخارج کشور با توجه به شرایط فعلی منطقه از سال 1400 به بعد تصمیم گیری خواهد شد.

-         با توجه به نیاز کارفرمایان به مشاوره و طراحی این بخش در شرکت به صورت غیر    فعال تر خواهد بود

-         تاسال 1400 بر روی مقاوم سازی سازه ها در برابر زلزله سرمایه گذاری میگردد تا به سرحد مطلوب رسیده و سامان گستر در شهرهای زلزله خیز حضور فعال خواهد داشت.

-         با توجه به فعالیت گسترده شرکت در حوزه HSE و دپارتمان عمرانی شرکت اجرای طرحهای HSE من جمله تهویه ی صنعتی کارخانجات، بیمارستانها ، سیستم های اعلان حریق ، سیستم های اطفا حریق و ... را بر عهده خواهد گرفت که البته در حال حاضر نیز این رویه آغاز شده است . توان اجرایی عملیاتی شرکت در این گونه طرحها یکی از وجوه تمایز سامان گستر با دیگر رقبا در حوزه ی HSE خواهد بود.

-         رتبه ی 1 در رشته ابنیه و رتبه ی 2 در رشته ی راه و رتبه ی 3 در رشته ی تاسیسات مکانیکی اخذ خواهد گردید.