میراگرهای ویسکوالاستیک

راندمان بالا در جداسازی لرزه ای، پایدار و بادوام ، دارای توجیه اقتصادی 

 

طراحی موثر سازه های مقاوم در مقابل ارتعاشات لرزه ای یکی از دغدغه های اصلی مهندسان سازه به شمار می رود. در روش های معمول طراحی انرژی ورودی زلزله سبب آسیب های سازه ای قابل توجه در سیستم مقاوم جانبی سازه می گردد. در صورت استفاده از میراگر (دمپر) های الحاقی ویسکوالاستیک در سازه، بخش قابل ملاحظه ای از انرژی ورودی زلزله توسط سیستم میراگرهای مذکور مستهلک شده و این امر سبب محدودتر شدن تغییرشکل اعضای سازه ای و در نتیجه کاهش چشمگیر خسارات وارده به آنها میگردد. میراگرهای ویسکوالاستیک تولیدی ما از ماده کوپلیمری مخصوص با میرایی بسیار زیاد ساخته شده اند که دانش فنی مربوطه ماحصل سالها مطالعه و تحقیق توسط متخصصین شرکت می باشد. 

 

مزایای استفاده از میراگرهای ویسکوالاستیک 

الف) اطمینان خاطر از عملکرد موثر میراگرها و بازدهی کامل هزینه های انجام شده در مقاوم سازی ساختمان در عمل :

کیفیت و صحت عملکرد میراگرهای تولید شده توسط این شرکت بوسیله آزمایشات بارگذاری کنترل کیفیت و صحت عملکرد میراگرهای تولید شده توسط این شرکت بوسیله آزمایشات بارگذاری کنترل میگردد. بنابراین، مشخصات فنی مورد نظر میراگرها در عمل کاملا محقق شده و بر این اساس کارفرما میتواند از نتیجه صرف هزینه و مقاوم سازی ساختمان خویش مطمئن باشد. این مسئله زمانی اهمیت می یابد که توجه داشته باشیم در بسیاری از روشهای معمول مقاوم سازی، بدلیل عدم ارزیابی عینی رفتار اعضای سازه ای تقویت شده در آزمایشگاه میزان اطمینان خاطر به نتیجه کار- علی رغم هزینه های پروژه- قطعی نیست.میگردد. بنابراین، مشخصات فنی مورد نظر میراگرها در عمل کاملا محقق شده و بر این اساس کارفرما میتواند از نتیجه صرف هزینه و مقاوم سازی ساختمان خویش مطمئن باشد. این مسئله زمانی اهمیت می یابد که توجه داشته باشیم در بسیاری از روشهای معمول مقاوم سازی، بدلیل عدم ارزیابی عینی رفتار اعضای سازه ای تقویت شده در آزمایشگاه میزان اطمینان خاطر به نتیجه کار- علی رغم هزینه های پروژه- قطعی نیست.

 

ب) نصب سریع و آسان با حداقل حجم تخریب در ساختمانی که نیازمند مقاوم سازی است

میراگرها (دمپرها) به تعداد محدود در هر طبقه ساختمان نصب میگردند. با توجه به ابعاد نسبتا کوچک دمپرها حجم عملیات تخریب در ساختمان و عملیات لازم جهت اتصال دمپرها زیاد نیست. دمپرهای لرزه بدل کار را میتوان به انتخاب کارفرما بصورت نمایان (اکسپوز) و یا توکار اجرا نمود.

 

پ) کاهش تغییرشکل نسبی در تراز طبقات مختلف و کاهش تقاضای تنش در اعضای سازه ای و فونداسیون ساختمان

در بسیاری از روشهای معمول مقاوم سازی، حجم عملیات تخریب جهت تقویت اعضای سازه و فونداسیون ساختمان زمان و هزینه های زیادی را بر مقاوم سازی ساختمان تحمیل مینماید. در صورت استفاده از میراگرهای ویسکو الاستیک لرزه بدل کار حجم عملیات در این بخش ها ناچیز خواهد بود.

 

ت) عدم نیاز به تعطیلی ساختمان در حین مقاوم سازی

با توجه به آنکه میراگرها تنها در نقاط محدودی در ساختمان نصب میشوند نیازی به تعطیلی تمامی ساختمان نیست. تعطیلی و یا اصطلاحا خواب ساختمان هنگام مقاوم سازی یکی از بزرگترین دغدغه های کارفرمایان می باشد که در صورت استفاده از میراگرهای ویسکوالاستیک لرزه بدل کار به این دغدغه بجا تا حد زیادی پاسخ داده میشود.

 

ث) عدم ایجاد تغییرشکلهای دائمی در سازه پس از زلزله

برخلاف سایر میراگرهای الحاقی (همانند میراگرهای ویسکوز و یا میراگرهای فلزی یا اصطکاکی) میراگرهای ویسکوالاستیک لرزه بدل کار با قابلیت ارتجاعی خویش قادر به بازگشت به وضعیت قبل از تغییرشکل بوده و بنابراین تغییرشکلهای دائم و ماندگار در ساختمان را موجب نمیشوند.

 

ج) قابلیت کاربرد در مهار ارتعاشات روزمره ساختمانهای بلند

برخلاف میراگرهای فلزی و اصطکاکی که در ارتعاشات خفیف ساختمان عمل ننموده و فعال نمیشوند، دمپرهای ویسکوالاستیک لرزه بدل کار با کوچکترین ارتعاشات وارد عمل میشوند و شرایط مناسب بهره برداری از ساختمان را بطور مداوم و روزمره فراهم میسازند. یکی از کاربردهای معمول میراگرهای ویسکوالاستیک لرزه بدل کار افزایش میرایی ساختمانهای بلند و کاهش ارتعاشات آنها در قبال باد می باشد.

 

چ) دوام و طول عمر زیاد

میراگرها یکبار و برای همیشه در طول عمر ساختمان نصب میگردند و طول عمر بهره برداری از آنها کمتر از طول عمر ساختمان نیست. میراگر (دمپر) های ویسکوالاستیک براساس مشخصات پروژه طراحی و ساخته میشوند. بنابراین جهت طراحی و سفارش خرید و یا دریافت اطلاعات بیشتر لطفا تماس حاصل فرمایید.