طراحی و اجرای دکوراسیون منزل شخصی                                      

Fusce pellentesque commodo


کارفرما : شخصی

 آدرس: کرمانشاه

 توضیحات فنی :

  • طرح کلاسیک سلطنتی
  • فضایی دلنشین و آرام
  • دارای شاهنشین
  • گچ بری سنتی
  • طرح سقف چوبی